اتحادیه شرکت های تعاونی کشاوزری دامداران استان اصفهان

سال رونق تولید

شنبه تا چهارشنبه 7/30 الی14/30 پنج شنبه تا 13/30
ساعات کاری اتحادیه
دبیرخانه شیر ایستگاه سلامت دبیرخانه شیر

اتحادیه دام اصفهان

معرفی اتحادیه

اتحادیه شركتهای تعاونی كشاورزی دامداران استان اصفهان در سال 1366 تاسیس و در حال حاضر با تحت پوشش داشتن 30 شرکت تعاونی در سطح استان در حال خدمات رسانی و تامین نیاز اعضا می باشد.
هم اکنون اتحادیه دامداران استان اصفهان قوی ترین تشکل دامپروری کشور محسوب شده و رتبه نخست شیر کشور را از لحاظ کمیت و کیفیت به خود اختصاص داده است.
در راستای یاری رساندن به دامداران عزیز فعالیتهای این اتحادیه مشتمل بر بخش بازرگانی، پژوهش و توسعه، فنی و مالی می باشد.

کتاب «گام به گام تا بهبود کیفیت شیر» منتشر شد

 

جهت ارتقاء سطح کیفی شیر در واحدهای دامداری و کمک به تولیدکنندگان و همچنین کارخانجات فراورده های لبنی، کتاب کاربردی گام به گام تا  بهبود کیفیت شیر توسط واحد پژوهش و توسعه اتحادیه کشاورزان و دامداران استان اصفهان ترجمه و به چاپ رسید.

مشاهده خبر

فعالیت های ما

تامین نهاده های موردنیاز اعضا و تولیدکنندگان
خرید شیر و ارسال به کارخانجات لبنی جهت حمایت از تولید کنندگان و حفظ تعادل بازار
واردات نهاده و ماشین آلات کشاورزی، اسپرم و مواد ژنتیکی
خدمات اصلاح نژاد و مشاوره در حوزه تغذیه دام، ژنتیک و اصلاح نژاد و مدیریت دامپروری
برگزاری سمینارها، کارگاه های آموزشی و نمایشگاه های ملی و بین المللی جهت افزایش بهره وری
اجرای طرح های پژو هشی و کاربردی موردنیاز صنعت و ارتباط با دانشگاه و انعقاد قراردادهای پژوهشی با اعضای هیئت علمی دانشگاه
انتخاب اسپرم زیر نظر متخصص ژنتیک و اصلاح نژاد و مشاوره و فروش اسپرم
خدمات فنی شامل هویت گذاری دام و پیاده سازی DHI در واحدهای دامپروری
چاپ کتب و نشریات علمی و ترویجی جهت افزایش ظرفیت علمی کارشناسان و تولید کنندگان

فعالیت ها ارتباط با ما