دبیرخانه شیر ایستگاه سلامت دبیرخانه شیر

کتاب «گام به گام تا بهبود کیفیت شیر» منتشر شد

Aa

جهت ارتقاء سطح کیفی شیر در واحدهای دامداری و کمک به تولیدکنندگان و همچنین کارخانجات فراورده های لبنی، کتاب کاربردی گام به گام تا  بهبود کیفیت شیر توسط واحد پژوهش و توسعه اتحادیه کشاورزان و دامداران استان اصفهان ترجمه و به چاپ رسید.

Gam be gam ta behboode keifiate shir